Årsmøte Nesbyen Idrettslag hovedlag.

Styret innkaller herved til årsmøte i Nesbyen Idrettslag for idrettsåret 2022.

Dato: 30 mars 2023

Tid:   kl 1930

Sted: Idrettshallen

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 24 mars til post@nesbyenil.no .

Fullstendig sakliste er hervd gjort tilgjengelig for medlemmene  én uke før årsmøtet via  lenken under .:

 

Saksliste til årsmøte i Nesbyen Idrettslag for idrettsåret 2022 avholdes 30 mars 2023 kl 1930

2022 Årsregnskap NIL – Hovedlaget

2022 Årsregnskap NIL – Totalt uten prosjekter

2022 Årsregnskap NIL – Prosjekter

2023 avd 60 budsjett

2023 avd total NIL budsjett

 

org plan kart pr 31 mars 2023

Protokoll fra årsmøte i Nesbyen Idrettslag for idrettsåret 2022 avholdt 30 mars 2023 underskrevet

 

 

Underlag til sakslisten sendes på mail etter forespørsel.

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nesbyen IL  i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nesbyen IL.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se https://nesbyenil.no/informasjon/#lov_for_nesbyen_il

 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Per Rune Andersen  kontaktes på tlf 99413640 eller mail post@nesbyenil.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret