Sportslig plan

Vedtatt på årsmøte 2013

Sportslig plan Nesbyen Idrettslag

Sportslig plan barneidrett 4-6 år

Mål

 • NIL skal gi en trygg introduksjon til idrett hvor lek, trivsel og allsidighet  vektlegges
 • Gjøre barna klare for deltagelse i organisert idrett

Tiltak

 • NIL skal som et minimum gi et godt barneidrettstilbud /allidrett fra høstferien til påske
 • Den modellen vi har for barneidrett videreføres

Sportslig plan barneidrett 6-12 år

Mål

 • NIL skal gi et trygt, positivt og allsidig idrettstilbud til alle interesserte barn f.o.m. 1. klasse t.o.m. 6. klasse (6-12 år).
 • Barna skal kunne delta bredt
 • Beholde så mange som mulig, så lenge som mulig

Tiltak

 • Ikke fokus på sportslige resultater
 • Vektlegge likhetsprinsipp i ballidretter, lik spilletid
 • Organisere morsomme og varierte øvelser og vektlegge lek
 • Samarbeid mellom gruppene, barneskolen og SFO.  Idrettskontoret presenterer idrettstilbudet etter høstferie og etter påskeferie
 • 1–2 klasse – Basisball / skileik / hopp og spring
 • 3–6 klasse – Håndball/ fotball / ski / friidrett
 • Vinteridrett avløses av sommeridrett og vice versa

Sportslig plan ungdomsidrett 13–16 år

Mål

 • NIL skal gi et trygt, utviklende og allsidig  idrettstilbud i et godt miljø for ungdom (13–16 år)
 • Beholde så mange som mulig, så lenge som mulig i aktiv idrett – forhindre frafall
 • Ungdom skal kunne delta bredt og det skal fortsatt være fokus på allsidighet

Tiltak

 • Fokus på sosial og sportslig utvikling
 • For ungdom som har lyst og ambisjoner til å bli gode i sin spesifikke idrett skal gis utviklingsmuligheter og utfordringer
 • Tilbud om basistrening 1x pr uke i mai til juni og sept til nov. Tilstrebe at ingen særgrupper skal ha andre tilbud disse dagene. Det skal legges vekt på godt miljø på tvers av grupper, alder og kjønn. God kvalitet i opplegget, medkompetente trenere.
 • Ansvar hos trenerne for å koordinere treningstider for å sikre allsidighet med andre grupper på samme årstrinn/alder
 • Ta ungdom med på råd

Sportslig plan junioridrett 16-18 år

Mål

 • NIL skal jobbe for at flere holder på lengre, og hindre frafall
 • Færre driver junioridrett. De som trener, trener bare mer
 • Skape lyst og ønske om å fortsette med fysisk aktivitet også i voksen/senior  alder

Tiltak

 • Rekruttering til trenerfunksjoner
 • Forberedelser til senioridrett
 • Legge til rette for samlinger utenfor NIL regi

Sportslig plan seniorer

Mål

 • NIL skal gi aktive mosjonister et bredt mosjonstilbud

Tiltak

 • Bidra med halltider og gode anlegg
 • Opprettholde og videreutvikle spinningtilbudet
 • Opprettholde og videreutvikle badminton
 • Opprettholde ”old boys” fotball trening
 • Stimulere til deltagelse gjennom O-gruppa på følgende:
  • Til topps i Nes
  • Turperler i Nes
  • Nær- o – trimmen

Sportslig plan utdanning

Mål

 • NIL skal gi utdanningstilbud i alle gruppene for å sikre økt kompetanse og miljø blant trenere og ledere
 • Sikre felles forståelse og rekruttering til trenerfunksjoner

Tiltak

 • Trenerforum hver høst  for trenere, lagledere, støttespillere og foreldre

Sportslig plan foreldresamarbeid

Mål

 • NIL skal gi god informasjon, skape involvering, sikre et godt samarbeidsklima og avklare forventninger

Tiltak

 • Alle grupper skal tilrettelegge for foreldremøter, og sikre nødvendig informasjon
 • Minimum ett foreldremøte per år, og helst før oppstart på sesong (aldersbestemte klasser)
 • Tilrettelegge for at foreldre kan være med som aktive deltakere sammen med barna

Sportslig plan drifting av anlegg

Mål

 • NIL skal sørge for god utvikling av de ordinære anlegg i samsvar med kommunens prioriteringer og kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
 • Anleggene skal sikre rekruttering og et miljø å trives i

Tiltak

 • NIL skal ha årlig gjennomgang av driftsavtalen med Nes kommune
 • NIL skal årlig utarbeide oversikt over investeringsbehov
 • NIL’s årsmøte skal vedta hvilke anlegg og områder som skal prioriteres
 • Årsmøte 2012 vedtok følgende prioriteringer:
  • Lysløypetrase til fjells og reservearena for NIL langrenn
  • Ny kunstgressbane 12’er bane

Sportslig plan arrangement

Mål

 • NIL skal stille seg positiv, og oppmuntre til at gruppene igangsetter ulike idrettsarrangement

Tiltak

 • Beiarennet, regi langrennsgruppa
 • Gjensidige Hallingdalsserie, regi håndballgruppa
 • Fotballskole og aktivitetsleir, regi hovedstyret og idrettskontoret
 • Nyttårscup i fotball, regi fotballgruppa
 • Norges Raskeste 5 km, regi friidrettsgruppa
 • Hallingtreffen orientering, regi o-gruppa

Sportslig plan miljø

Mål

 • NIL skal sørge for at barn- og ungdom møte et alkohol og rusfritt miljø
 • NIL skal sørge for at dopingfritt  sportslig idrettsmiljø
 • NIL skal sørge for et miljø å trives i
 • NIL skal ha fokus på økt trafikksikkerhet under kjøring til kamper, renn, treninger og arrangement

Tiltak

 • Følge retningslinjene i kampanjen Ta Vare
 • Felles transport til trening og konkurranser
 • Følge retningslinjene til NIL’s alkoholpolitikk. Alkohol og rusfritt miljø gjelder også for trenere, oppmenn og foreldre under sportslige arrangement.  Voksne skal gå foran som et godt eksempel
 • Sosiale sammenkomster, avslutning av sesong etc.