Litt om klubben og dens historie

NIL har over 800 medlemmer og er dermed langt den største frivillige organisasjon i Nes kommune. I 2002 feiret klubben sitt 100-års jubileum. Det ble markert gjennom en lang rekke aktiviteter som skildret klubben fra dens start i 1902 og fram til i dag.
I løpet av de siste 100 år har det vært en lang rekke idrettsaktiviteter i regi av NIL. Fram til 1993 lå hovedvekten på utendørsaktivitetene, men etter at Nesbyen Idrettshall ble tatt i bruk i 1993 har innendørsidrettene fått en større og større betydning i klubben.

En dyktig arrangørklubb.
Fotball og ski har alltid satt sitt preg på klubblivet og spesielt på 80-tallet markerte friidretten seg med en lang rekke store stevner og arrangementer, ikke minst NM i 1987. Det har vært med til å gi idrettslaget et godt ry som dyktig arrangørklubb. Dette beviste klubben i 1997, der klubben arrangerte et prikkfritt Ungdoms NM i friidrett og senest i 2002 med to landskamper i håndball og fotball.
Fotball størst.
Fotballgruppa er den største gruppe i idrettslaget med over 180 aktive fra 6 – 17 år. Som et resultat av gode innendørs treningsforhold er håndballgruppa i dag den nest største gruppe med ca 110 aktive. Deretter følger alpin, langrenn, orientering og friidrett.
Et bredt tilbud for alle.
NIL har også andre tilbud: barneidrett basistrening, judo, ballidrett

Store anleggsarbeider.
De senere år har NIL investert over 2. mill. kr i forskjellige nye anlegg. 2006 ble lysløypa på Nes rehabilitert. 2008 tok vi i bruk kunstgressbanen og det nye spinning-rommet i idrettshallen og i 2009 ble nytt garasjebygg på baksiden av Nesbyen Idrettshall invitt.
Driftsavtale med Nes kommune.
I 2009 inngikk NIL en driftsavtale med Nes kommune om driften av Nesbyen Idrettssenter. NIL har ansvaret for all drift av utendørs- og innendørs arenaene.
Avtalen har også medført at NIL i dag har tre ansatte med til sammen nesten 3 årsverk.