Kontingent og Aktivitetsavgift

For å drive med organisert idrett i NIL må man betale medlemskontingent til hovedlaget og aktivitetsavgift til den gruppe der man driver med sin idrett.

MEDLEMSKONTINGENT pr. 01.01.2018

  • for barn under 19 år og aktive voksne: kr 300,- pr år.
  • Familiekontingent: kr 600,- pr år.
    (far/mor og alle barn under 19 år)
  • Støttemedlemmer: kr 200,- pr år

Medlemskontingenten innkreves i januar / februar.