Æresmedlemmer og hederstegn i Nesbyen Idrettslag

Vedtekter og prismottakere

Vedtekter for æresmedlemmer i Nesbyen Idrettslag: 

1. Det er anledning til å utrope æresmedlemskap i Nesbyen Idrettslag til et medlem som gjennom en årrekke har ytet helt eksepsjonell innsats til beste fot laget. 

2. Æresmedlemskap innebærer at vedkommende blir livsvarig medlem av laget.     Som synlig bevis overrekkes plakett med påskrift. 

3. Utnevnes av hovedstyret

ÆRESMEDLEMMER I NIL PR. 14.02.2015

Leif Sorteberg

Arne Ole Lindahl

Asbjørn Lein

Rasmus Støyva

Eivind Jensen

Statutter for hederstegn i Nesbyen Idrettslag 

1. Nesbyen IL sitt hederstegn kan tildeles aktive idrettsutøvere og personer innen administrasjonen som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for Nesbyen IL. 

2. Forslag til kandidater til hederstegnet sendes AU senest tre uker før årsmøtet. 

3. Avgjørelse om utdeling av hederstegn fattes av AU. Det kreves flertall for hver utdeling. 

4. Utdelingen foretas på årsmøte eller jubileumsfest.

TILDELT NIL’S HEDERSTEGN PR. 03.03 2009.

Odd Hanserud

Harald Eidal

Rasmus Støyva

Tore Tyribakken

Pål Gunnar Mikkelsplass

Halvor Spildrejorde

Per Vissebråten

Kjell Rust

Leif Sorteberg

Gunnar Åmellem

Fingar Rukke

Kristian Karlsen

Wenche Sundt Gullingsrud

Guri Øyo Sandanbråten 1996

Ole Øyen 1996

Eivind Jensen 1996

Tildelt Nil’s hederstegn pr 08.02.97

Arne Ole Lindahl 1997

Ivar Sundt 1997

Hans Ivar Braaten 1997

Svein Garnås (avslo å motta)

Audun Aasheim 1999

Vidar Lystad 2000

Tildelt Nil’s hederstegn pr 2002

Vigdis Bakkerud 2002

Bente Bye Garnås 2002 Kenneth Hoffmann 2002 Maitha Thorvaldsson 2002 Jan Olsen 2002

Tildelt Nil’s hederstegn pr 03.03.2009

Øystein Bergane

Martin Riechert

Bård Haraldset

Geir Kåre Øen

Tildelt NIL`s hederstegn pr 06.03.2014

Magnus Lindahl

Per Magnus Arjun Solli

Tildelt NIL`s hederstegn pr 14.02.2015

Kjell Dokken