Retningslinjer bilde og film

I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder.

Norges idrettsforbund ønsker derfor å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer.

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte.

Nesbyen Idrettslag har vedtatt at det på alle foreldremøter skal informeres om og innhentes samtykkeskjema fra foresatte.

samtykkeerklaring-publisering-bilde-og-film-av-barn.pdf