Rettleder for handtering av seksuell trakasering og overgrep

Nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikkje skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel veit vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssamanheng, ofte utan at det blir rapportert, handsama og reagert på.

Norsk idrett har nulltoleranse for ei kvar form for diskriminering og trakassering (IPD, side 11). Dette betyr at det alltid skal reagerast på slike handlingar. Denne rettleiaren skal gjere det lettare å rapportere, handtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep.

Norsk idrett har eigne retningsliner mot seksuell trakassering og overgrep.

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brot på retningslinene. Styret i kvart idrettslag har ansvar for at retningslinene er kjende og vert følgde.

Seksuelle overgrep er brot på Straffelova (kap.26), og skal meldast til og etterforskast av politiet.

Norges idrettsforbund har en veileder som skal gjøre det enklere å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Veilederen finner du i nedtrekksmenyen under.

Ønsker du veilederen i pdf-format kan du laste den ned her.