Aktive lokalsamfunn

Om prosjektet

Aktive lokalsamfunn Nesbyen er et samarbeidsprosjekt mellom Nesbyen idrettslag, Nesbyen kommune og Viken idrettskrets.

Da tilbudene er i regi av Idrettslaget er det et krav at man må være ordinært medlem i Nesbyen IL for å delta.

Utover dette påløper ingen faste kostnader.

Målgruppen for disse tiltakene er 4-10 klasse.

1-3 klasse har et SFO tilbud i Nesbyen kommune. 

Samarbeidet skaper en trygg økonomisk ramme og forutsigbarhet med tanke på å skape mer aktivitet i Nesbyen kommune. Aktiviteter i denne sammenheng er ikke direkte knyttet opp til idrett, selv om særidretter også kan være innunder prosjektet.

Målsetningen er å skape flere og bedre aktiviteter i tiden mellom skoleslutt og arbeidslutt, altså tidsrommet 1400-1600. Men vi kan også etter avtale med foreldre gå ut over disse tidsrammene, f.eks ved overnatting eller noe som må skje på kveld.

Vi oppfordrer på det sterkeste at barna har med ekstra niste til 2 timer ekstra med aktivitet. Vi tilbyr frukt og annet når vi kan.

Den foreløpige finansieringsmodellen går til 01.09.2024, men vi håper at prosjektet har vist seg så nyttig for alle parter at det fortsetter, og helst inn i evigheten.

Faste aktiviteter

DagAktivitetTid
MandagSFO 1-3 klasse lek og moro
1400-1530
TirsdagÅpenHall og Gaming
4.-10.klasse
1400-1600 fram til sommerferien
OnsdagE-sport med Kalle

fotballtrening for alle jenter 2012-2008

1400-1600

1500-1700

TorsdagÅpenHall og Gaming
4.-10.klasse
Ingen aktivitet fram til høstferien
FredagFreaKyFRiDay
En fredag i måneden
4.-7. klasse
Gaming, brettspill, disco, dans, ÅpenHall!!
Blir annonsert!!!!
1400–1700

Kontakt

Gøran Bråthen
Aktivitetskoordinator
Nesbyen IL
aktivitet@nesbyenil.no
Telefon: 970 60 820