HALLINGMARKEN 2024: 4.–7. juli 

Årets store dugnad i Nesbyen IL nærmer seg!

Mye av klubbens økonomiske grunnlag blir lagt på Hallingmarken. Denne fellesdugnaden for idrettslaget gjør at vi kan holde lave medlemsavgifter og aktivitetsavgifter i NIL.

Alle som selv er aktive eller har aktive barn i Nesbyen Idrettslag plikter å ta inntil to vakter pr. familie under marken.

I tillegg så forplikter de som har fått 50% rabatt ved kjøp av heiskort i Nesfjellet seg til å bistå på oppsatt vakt.

I år så er det vakter i restaurant-telt/ potetbu vaffelbu, sjauere, billettvakter, ordensvakter, teltoppsetting i forkant og rydding klargjøring i forkant.

Vaktlistene er satt opp utfra medlemslister og vi har prøvd å hensynta ønsker så langt det lar seg gjøre.

Liste over vakt i forkant ( juni ) er satt opp med navn, MEN datoer kan bli endret og arbeidsoppgaver avklares og meddeles oss fra Hallingmarkenstyret nærmere sommeren.

Liste over vask av bord i restauranttelt kommer senere. Tradisjonen tro gjøres dette av eldste fotballl og hånball lagene samt JUDO.

VIKTIG! Hvis du ikke har anledning til å ta den vakten du har fått tildelt under marken må du selv skaffe stedfortreder. Alle vakter er publisert på hjemmesiden og vaktlistene blir også sendt ut pr. e-post.

Bytter du vakt, må du huske å bytte inngangsbillett med den du bytter med. Det vil heller ikke i år bli anledning til at kontoret ordner opp i dette! Noen endringer på navn/vakter vil forekomme.

Dere som har vakt som parkeringsvakter, billettsalg, billett-kontrollører, ordensvakter, vakter bak scenen og nattevakt skal ikke ha inngangsbillett, men melder seg på messe-kontoret ved venstre side for inngangen ved oppstart av vakt. Alle personer som har vakt og fått tilsendt billett MÅ HUSKE Å TA MED DENNE FOR INNGANG. Billetter sendes ut uke 25.

Har dere byttet vakt – må dere huske å bytte billett også 🙂

Har du/ dere ikke mottatt billett – ta kontakt med Laila tlf 410 02 599 evt mail ( lailabidne@hotmail.com) eller Eirin tlf 977 15 434 evt mail (eirin.skjerve.klype@nesbyen.kommune.no)

Har du lyst på vakt, men ikke blitt satt opp? ta kontakt med post@nesbyenil.no

Da håper vi at 2024 skal bli nok et godt markensår for Nesbyen IL!

Vaktliste 2024

Ligger nå her

Vaktliste Hallingmarken 2024 230424