HALLINGMARKEN 2023: 6.–9. juli 

Årets store dugnad i Nesbyen IL nærmer seg!

Mye av klubbens økonomiske grunnlag blir lagt på Hallingmarken. Denne fellesdugnaden for idrettslaget gjør at vi kan holde lave medlemsavgifter og aktivitetsavgifter i NIL.

Alle som selv er aktive eller har aktive barn i Nesbyen Idrettslag plikter å ta inntil to vakter pr. familie under marken.

I år så er det vakter i restaurant-teltet, vaffelbua, potetbua, sjauere, billettvakter, ordensvakter, teltoppsetting i forkant og rydding klargjøring i forkant.

I perioden 24 februar til 14 mars 2023 åpner vi for at ØNSKER om vakt meldes inn på mail    post@nesbyenil.no

En del ønsker er allerede innkommet..

Av erfaring vet vi at noen er på ferie under selve Hallingmarken. Likeså at noen har arbeid eller familiesituasjon som gjør det utfordrende å bidra i dugnaden.

Kom da gjerne med ønsker om vakter i forkant/ etterkant av Hallingmarken.

Vi beregner å kunne presentere en vaktliste 1 april.

VIKTIG! Hvis du ikke har anledning til å ta den vakten du har fått tildelt under marken må du selv skaffe stedfortreder. Alle vakter er publisert på hjemmesiden og vaktlistene blir også sendt ut pr. e-post.

Bytter du vakt, må du huske å bytte inngangsbillett med den du bytter med. Det vil heller ikke i år bli anledning til at kontoret ordner opp i dette! Noen endringer på navn/vakter vil forekomme.

Dere som har vakt som parkeringsvakter, billettsalg, billett-kontrollører, ordensvakter, vakter bak scenen og nattevakt skal ikke ha inngangsbillett, men melder seg på messe-kontoret ved venstre side for inngangen ved oppstart av vakt. Alle personer som har vakt og fått tilsendt billett MÅ HUSKE Å TA MED DENNE FOR INNGANG. Billetter sendes ut uke 25.

Har dere byttet vakt – må dere huske å bytte billett også 🙂

Har du/ dere ikke mottatt billett – ta kontakt med Ingvild tlf 996 09 646 evt mail ( ingvild.sevre@hotmail.com) eller Britt tlf 416 27 386 evt mail (britt@klype.no)

Har du lyst på vakt, men ikke blitt satt opp? ta kontakt med post@nesbyenil.no

Da håper vi at 2023 skal bli nok et godt markensår for Nesbyen IL!

Vaktliste 2023

Kommer her…..