Støtteordninger til ungdomsmedlemmer

NIL’s ungdomsfond og økonomisk støtte til transport i forb.m. trening og konkurranser på krets- og landslag.

NIL har to støtteordninger

  • NIL’s ungdomsfond og transportstøtte i forbindelse med trening og kamp på krets- og landslagsnivå.
  • Transportstøtte i forbindelse med trening og kamp på krets- og landslagsnivå.

Transportstøtte

Medlemmer i NIL til og med 19 år vil i forbindelse med trening og konkurranse på krets- og landslagsnivå få dekket deres reisekostnader (kr. 1,90 pr. km eller faktiske reisekostnader eks. tog/fly)
NIL dekker ikke passasjertillegg eller bom / parkering.
Deltar flere NIL medlemmer i samme trening eller på samme lag betales kun reisegodtgjørelse til den/de som kjører.

Last ned kjørselsskjema her og send det med epost til post@nesbyenil.no

Statutter for NIL’s undomsfond

Formålet med NIL`s ungdomsfond er støtte nåværende og tidligere unge medlemmer i Nesbyen Idrettslag som satser på deres idrett både på og utenfor idrettsarenaen.
Den økonomiske støtten kan både gis som støtte til dokumenterte utgifter i forhold til trening, representative oppgaver, materiell og skoleopphold, og/eller som en anerkjennelse for en bra innsats som leder eller utøver i klubbsammenheng.

Kapital:

NIL`s ungdomsfond tilføres kapital dem 01.03. hvert år på grunnlag av 3% av egenkapitalen i hovedlaget og gruppene.
Pengene settes i banken på egen høyrentekonto.

Hvem kan søke?
Nåværende eller tidligere medlemmer i Nesbyen Idrettslag under 20 år.

Når kan en søke?
Innen 1. mars og innen 1. oktober.

Her kan du laste ned en mal for søknaden

Her kan du se hvem som har mottatt støtte de siste 5 år.

Hvilke kriterier skal søkeren oppfylle?

Det forventes at søkeren er eller har vært en verdig representant for Nesbyen Idrettslag.

”Verdig representant” betyr i forhold til idrettslaget
–          at han/hun har deltatt aktivt i foreningslivet og har utvist en positiv holdning i forbindelse med dugnader for sitt lag og sin gruppe.
–          at han/hun har vist engasjement og en positiv innstilling i forbindelse med trening og konkurranse.
–          at han/hun er respektert av sine trenere, medutøvere og konkurrenter.
–          at han/hun er villig til å bidra med sin viten og sine evner i regi av Nesbyen Idrettslag også etter at han/hun er reist fra bygda.

”Verdig representant” betyr i forhold til idrettsmessige prestasjoner.
–          at han/hun i utgangspunktet må ha deltatt i minst et år i trening eller konkurranse på kretsnivå eller høyere og oppnådd tilfredsstillende resultater.
og/eller
–          at han/hun har fungert som hjelpetrener eller ungdomstrener i minst et år.
og/eller
–          at han/hun igjennom flere år har bidratt særdeles aktivt til idrettsaktiviteter i laget (eks. ungdomsdommer, hjelp i forb.m. sommerleire, osv)

Hvor mye kan en søke?
Det kan søkes om maksimalt kr. 4.000,- per år

Søknad sendes til
Nesbyen IL, PB 132, 3541 Nesbyen – post@nesbyenil.no

Hovedstyret i Nesbyen IL avgjør etter innstilling fra gruppestyret om søknaden imøtekommes.