Innkalling Årsmøte Nesbyen Idrettslag 21 mars kl 1800

Årsrapport fra Hovedlaget 2032.docx ver 1

Saksliste til årsmøte i Nesbyen Idrettslag for idrettsåret 2023 avholdes 21 mars 2024 kl 1800

lovnorm-for-idrettslag-bokmal pr 05 februar 2024

Resultatbudsjett for avdeling 60 hovedlag

2023 Regnskap Nesbyen IL – Totalt

2023 Årsregnskap NIL Hovedlaget

Resultatbudsjett – NIL total 2024

Innkalling årsmøte for 2023 21 mars 2024 idrettshallen