Aktive lokalsamfunn høsten 2023 til og med sommeren 2024

Vi planlegger neste 12 måneders aktiviteter og sikter oss inn på oppstart uke 41.